Från och med första september blir det lättare för personbilsägare att montera en dragkrok på personbilar och lätta lastbilar.

Stora fördelar

Syftet med de nya reglerna är att förenkla, framförallt för bilägarna, men även för polisen och för besiktningsföretagen. Dessutom slipper bilägarna besiktningskostnaden, vilket ses som en stor fördel.
Idag är det krav på att besiktiga när man har utfört en åtgärd på bilen som att lägga till eller dra ifrån något. Det gäller dragkroksanläggningar men även ombyggnationer. Det är alltså denna rutin man från centralt håll jobbar på att minska och att slippa besiktningar efter monterandet av dragkrok är ett resultat i det jobbet.

Vissa krav

Kraven för att slippa besiktningen är att man använder sig av en kopplingsanordning som är typgodkänd för ändamålet och att fordonet är EU-typgodkänd som klass I samt att den maximala släpvagnsvikten ska vara registrerat i vägtrafikregistret. Dessa regler gäller även för lätt lastbil som också innefattas av de nya reglerna. Däremot innefattas inte husbilar av de nya reglerna eftersom dessa ofta har en mer komplicerad dragkroksanordning. De måste alltså fortfarande kontrollbesiktigas.

Påverkar inte säkerheten

För alla bilar där det står att dessa har dragkrok i registret, gäller fortfarande att man måste besiktiga bilarna om man tar bort dragkroksanordningen. Det blir dock lättare att på egen hand skaffa en begagnade dragkrok från närmaste återvinningen och därefter stå för själva monteringen. Detta utan överdrivet mycket pappersarbete eller andra besvärliga rutiner.
Transportstyrelsen har kommit fram till att de nya reglerna inte kommer att påverka trafiksäkerheten ute på vägarna på ett negativt sätt.